Onay Formu

Aşağıda bilgileri yer almakta olan bir araştırma çalışmasına katılmanız istenmektedir. Çalışmaya katılıp katılmama kararı tamamen size aittir. Katılmak isteyip istemediğinize karar vermeden önce araştırmanın neden yapıldığını, bilgilerinizin nasıl kullanılacağını, çalışmanın neleri içerdiğini, olası yararları ve risklerini ya da rahatsızlık verebilecek yönlerini anlamanız önemlidir. Lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatlice okumak için zaman ayırınız. Eğer çalışmaya katılma kararı verirseniz, Çalışmaya Katılma Onayı Formu’nu imzalayınız. Çalışmadan herhangi bir zamanda ayrılmakta özgürsünüz. Çalışmaya katıldığınız için size herhangi bir ödeme yapılmayacak ya da sizden herhangi bir maddi katkı/malzeme katkısı istenmeyecektir.

Bu araştırma Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Nörobilim Yüksek Lisans Programıl(İngilizce) tez çalışması kapsamında, “Bilişsel Esneklikte Menstrüasyon Döngüsünün Yordayıcı Rolü ve Stresin Aracı Rolü” başlığıyla, Doç. Dr. Barış ÖNEN ÜNSALVER danışmanlığında Psikolog Göksu Sena ÖZ tarafından yapılmaktadır. Çalışmanın amacı katılımcıların menstrüasyon döngüsünün bilişsel esneklikleri üzerindeki etkilerini incelemek ve algılanan stresin bu iki değişken arasındaki rolünü araştırmaktır.

Çalışmaya katılmaya gönüllü olduğunuz takdirde sizlerden Algılanan Stres Ölçeğini doldurmanız, ardından Stroop Testi ve Wisconsin Kart Eşleme Testi olmak üzere iki adet testi tamamlamanız istenmektedir. Çalışmanın içeriğinden ötürü bu testleri hem menstrüasyon döneminde hem de yumurtlama döneminde uygulamanız beklenmektedir. Çalışmanın amacına ulaşması için, bütün soruları eksiksiz, kimsenin baskısı altında kalmadan size en uygun olacak şekilde cevaplayınız. Ek olarak, çalışmamızın bir bölümünde idrar testi yapılması gerekmektedir. Araştırmamızın yumurtlama dönemi ile ilgili kısmında sizden istenen, araştırmacıların size ulaştırdığı LH Ovülasyon testini uygulamanızdır. Bu test, çalışmanın amacına ulaşmak için önemlidir ve sağlığınız açısından herhangi bir risk taşımamaktadır. LH Ovülasyon testi hakkında araştırmacının size ilettiği bilgiler dışında, daha detaylı bilgi almak isterseniz, lütfen iletişime geçmekten çekinmeyin.

Çalışmaya katılmanız sonucunda, menstrüasyon döngüsü ve bilişsel esneklik arasındaki ilişki hakkında literatüre katkı sağlamış olacaksınız. Buna ek olarak kendi menstrüasyon döngünüze dair bilgi sahibi olma imkanını bulacaksınız.

Katılımcıların gizliliği ve güvenliği çok önemlidir. Araştırma sırasında toplanan bilgilere sadece araştırmacılar ulaşabilecek ve bilgiler başka herhangi birey veya kurum ile paylaşılmayacaktır. Katılımınız için şimdiden teşekkür ederiz.

İletişim
E-Mail adresi: psk.goksuoz@gmail.com
Tel.no: 539 478 30 23