Algılanan Stres Ölçeği

Aşağıdaki sorular son bir ay içindeki düşünceleriniz ve duygularınızla ilgilidir. Her bir soruda sizden bu düşünceyi ya da duyguyu ne sıklıkta yaşadığınızı belirtmeniz istenmektedir. Bazı sorular birbirine benzer gibi görünse de aralarında farklılıklar vardır ve her soruyu ayrı bir soru olarak değerlendirmeniz gerekmektedir. Soruları yanıtlarken son bir ay içinde ne sıkılıkta bu şekilde düşündüğünüzü ya da hissettiğinizi hesaplamaya çalışmak yerine soruyu okuduktan sonra seçenekler arasında en uygun gördüğünüz tahmini işaretlemeniz daha uygun olacaktır.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
1- Geçen ay içerisinde, beklenmedik bir şeylerin olması nedeniyle ne sıklıkla rahatsızlık duydunuz?
2- Geçen ay içerisinde, hayatınızdaki önemli şeyleri kontrol edemediğinizi ne sıklıkla hissettiniz?
3- Geçen ay içerisinde, kendinizi ne sıklıkla sinirli ve stresli hissettiniz?
4- Geçen ay içerisinde, kişisel sorunlarınızı ele alma yeteneğinize ne sıklıkla güven duydunuz?
5- Geçen ay içerisinde, her şeyin yolunda gittiğini ne sıklıkla hissettiniz?
6- Geçen ay içerisinde, ne sıklıkla yapmanız gereken şeylerle başa çıkamadığınızı fark ettiniz?
7- Geçen ay içerisinde hayatınızdaki zorlukları ne sıklıkla kontrol edebildiniz?
8- Geçen ay içerisinde, ne sıklıkla her şeyin üstesinden gelebildiğinizi hissettiniz?
9- Geçen ay içerisinde, ne sıklıkla kontrolünüz dışında gelişen olaylar yüzünden etkilendiniz?
10- Geçen ay içerisinde, ne sıklıkla problemlerinizin üstesinden gelemeyeceğiniz kadar biriktiğini hissettiniz?